Analfabeta+Poremećeni plan

Analfabeta

Tekst:
BRANISLAV NUŠIĆ

Režija:
ANKICA RATARAC

Pomoćnik režije:
MAJA HAJDUKOVIĆ

Kostimi:
MAJA HAJDUKOVIĆ
ANKICA RATARAC

Umetnički saradnik:
VLADAN NEŠOVIĆ

Muzički saradnik:
SLOBODAN BOŽOVIĆ

Svetlo:
IGOR OBRADOVIĆ

Uloge:
BRANKO BUNJEVAC
MIŠA PETKOVIĆ
IGOR OBRADOVIĆ
MARIJA ČETNIK
DIANA BRUSIN
BOGDAN BUNJEVAC

Ja vas kanda znam sa Štranda
Tekst:
ĐORĐE BALAŠEVIĆ

Režija:
ANKICA RATARAC

Muzika:
ĐORĐE BALAŠEVIĆ

Uloge:
DIANA BRUSIN
IGOR OBRADOVIĆ
ANA MOMIROVIĆ
BOJANA NIKOLIĆ
DRAGAN ĐORĐEVIĆ
DIMITRIJE STEFANOVIĆ

Poremećeni plan
Tekst:
SVETOZAR ĐOROVIĆ

Režija:
ANKICA RATARAC

Uloge:
SLAVICA PETROVIĆ
BOJANA NIKOLIĆ
SANJA POPOV
ANA MOMIROVIĆ
IGOR OBRADOVIĆ
MIŠA PETKOVIĆ