Mala srpska komedija

Tekst:
DRAGAN ALEKSIĆ

Režija:
ANKICA RATARAC

Ton i rasveta:
ZORAN SIBINČIĆ

Muzika:
SLOBODAN BOŽOVIĆ

Uloge:
ALEKSANDRA JOVANOVIĆ
ZORANA VUKČEVIĆ
OLIVER MILOŠEVIĆ
VLATKO ŽDRALE