Sabirni Centar

Profesor Mihajlo Pavlović je ceo život posvetio sakupljanju arheoloških predmeta, i san mu je da osnuje muzej. Iznenada, profesor doživljava srčani udar i ubrzo umre. Ali, mrtav samo za okolinu, on se u stvari nalazi u nekoj vrsti stanja ”između života i smrti”. Kako je i živ i mrtav, on neizmenično komunicira sa stanovnicima i “ovog” i “onog” sveta. Tako stanovnici “ovog” sveta saznaju za neke tajne koje su pokojnici odneli sa sobom u grob, a stanovnici “onog” sveta saznaju kako je život nastavio da se odvija posle njihovog odlaska.

I kako sam pisac kaže:”Ubeđen sam da ljudi, koji su ostavili neki trag, ne, istorijski, nego ljudski, ne odlaze. Ljudi koji su bitni za naš život su u korenspondenciji sa nama. Ta granica između relativno živih i onih za koje postoje materijalni dokazi da su otišli, jeste vrlo tanka i relativna. Ja mislim da neko sa strane vodi računa o nama.”

Tekst:
DUŠAN KOVAČEVIĆ

Režija:
MIŠA PETKOVIĆ
ANKICA RATARAC

Scenografija:
LJUPKO STEFANOVIĆ
MILENKO ŠIŠARICA

Ton i Svetlo:
DEJAN GLIŠOVIĆ

Uloge:
MIŠA PETKOVIĆ
VESNA ZAFIROVSKI
MILOVAN GLOGOVAC
VLATKO ŽDRALE
SLAVICA PETROVIĆ
MILENKO ŠIŠARICA
VOJIN DRENOVAC
MILICA SPASOJEVIĆ
STEFANIJA ĐOKIĆ
IGOR OBRADOVIĆ
JOVAN ALEKSIĆ
NEMANJA MILOSAVLJEVIĆ
SANJA POPOV
JOVANA ILIĆ